top of page

OFTE STILTE SPØRSMÅL

1. Dreper Ozon Koronavirus?

Forskning og anbefalinger sier at 2.5 ppm (parts pr. million) i 20-30 minutter dreper Covid-19. Desintrygg sine maskiner er programmert til å ligge litt over dette for å sikre at alle flater blir dekket uansett utførelse på rommet og mengde trekk eller åpne luftingsventiler.
 

2. Vask V.S Ozon

Ozon har kraftige oksiderende egenskaper som dreper de fleste patogener i luften og kommer til på absolutt alle flater. En vanlig vask vil normalt ikke kunne rekke over aller kriker og kroker og kan dermed anses som en falsk trygghet når det kommer til potensiell smitte. Vask og desinfisering er 2 forskjellige ting, og vi anbefaler vanlig godt renhold med miljøvennlige produkter.

3. Dreper Ozon planter?

Konsentrasjonen av Ozon er høy i korte perioder. Og maskinene til Desintrygg har at aktivt luftrensesystem som gjør bryter Ozonen ned raskere. Dette sørger for at planter som holder mye vann i bladene klarer seg i rom som blir daglig desinfisert.

Ved forespørsel tas planter ut av lokalet grunnet ekstreme konsentrasjoner for å fjerne lukt og muggsopp, bakterier og fukt.

4. Skader Ozon interiør og inventar?

Ozon skader ingen flater. Den brukes derfor til desinfisering av bl.a. kjøtt og grønnsaker.

5. Påvirker Ozon elektronikk?

Ozon påvirker ikke elektronikk. Ozon brukes bl.a. av NASA til desinfisering av romfartøy.

6. Er Ozon skadelig?

Med en lengre eksponering av høy konsentrasjon med Ozon kan sår i luftveiene oppstå. Men det er ikke registrert senskader av Ozon. Er det en usunn mengde Ozon i rommet merker man det umiddelbart. For at sår i luftveiene skal oppstå må man trosse instinktet om å forlate rommet og oppholde seg der i flere minutter.

Desintrygg sine maskiner har system for å øke nedbrytningstiden fra O3 til O2. Slik at inneklima alltid er trygt og godt.

Ved oppdrag i din bolig blir lokalet godt ventilert og verdier måles før det gis adgang.

7. Hva lukter Ozon?

Lukten av Ozon har mange assosiasjoner. Dette er fordi Ozon er et biprodukt av bl.a. kopiering med kopimaskiner, sveising og lynnedslag. Det er en metallisk og ren lukt som for mange minner som svømmehall da Ozon er svært utbredt til rensing av vann.

8. Hvor lenge er det til boligen kan brukes igjen?

Desintrygg gir beskjed personlig om når rommet kan brukes igjen. Oppdrag tar alt fra 2 timer til 7 dager.

Med for eksempel mulighet for gjennomtrekk og balansert ventilasjon vil utlufting ta kortere tid.

9. Hvor brukes Ozon i dag?

De antipatogene effektene av ozon har blitt underbygget i flere tiår. Den drepende virkning på bakterier, virus, muggsopp og i mange arter av protozoer, er stor grunn til økende bruk hos kommunale vannforsyninger i Norge og resten av verden. Mest vanlige bruksområder i dag er på sykehus, romfart og militæret.

Har du spørsmål utover dette svarer vi med glede på chat, mail og telefon.

Ofte stilte spørsmål
Slik virker det
World-Health-Organization-Logo_Desintryg

"Ozon er blandt de mest effektive desinfeksjonsmidlene for alle typer mikroorganismer"

Desintrygg_skope.png

SLIK VIRKER DET

Ozongeneratorer er i stand til å lage ozon fra vanlig luft og brukes normalt som romdesinfeksjons middel. De antipatogene effektene av ozon har blitt underbygget i flere tiår.

Typisk er virus, uavhengige partikler, bygget av krystaller og makromolekyler.
I motsetning til bakterier, formerer de seg bare i vertscellen. Ozon ødelegger
virus ved korrosjon gjennom proteinbelegget i nukleinsyrekjernen, noe som resulterer i skade på viralt RNA og DNA. Ved høyere konsentrasjoner ødelegger
ozon kapsiden eller det ytre proteinskallet ved oksidasjon.

Desintrygg Tabell.PNG
Desintrygg_Ozon.png
desintrygg_flaskeRED_edited.jpg

Mange virusfamilier inkludert poliovirus I og 2, humane rotavruses, Norwalk virus, Parvovirus og Hepatitis A, B og non-A non-B er blant mange andre som er mottagelige for de rensende virkningene av Ozon. 

De fleste forskningsinnsatsene på Ozon sin effekter har sentrert seg om Ozonets tilbøyelighet til å bryte fra hverandre lipidmolekyler på steder med konfigurasjon med flere bindinger. Når først lipidkonvolutten til viruset er fragmentert, kan ikke dens DNA- eller RNA-kjerne overleve.

Fra tidligere erfaring og annen forskning er det kjent at ozon kan bryte ned

cellen membraner og protoplasma, og at denne prosessen hindrer

cellereaktivering i bakterier, coliform, virus og protozoer

(Langlais et al., 1991; US EPA, 1999). Ozon inaktiverer bakterier ved

hjelp av oksidasjonsreaksjoner (Lazcano, 1999).

Det er en rekke vitenskapelige studier som viser at Ozon gass er i

stand til å ødelegge SARS Koronavirus
og alle undervarianter.


Kontakt oss om du ønsker ytterligere info.

HISTORIEN

Ozon har blitt brukt med suksess som desinfeksjonsmiddel i industri- og vannbehandlingsapplikasjoner i over 90 år. I 2001 gjør godkjenninger fra FDA(Federal Drug Administration i USA) og organiske organisasjoner nå bruk av Ozonbehandlinger praktisk for næringsmiddelindustrien. Ozon (O3) er en tre-atom allotrop av oksygen.

 

Det er 152 prosent sterkere enn klor og er det nest sterkeste oksidasjonsmiddel ved siden av fluor. Mange applikasjoner kan dra nytte av bruken av ozon på grunn av dets overlegne desinfeksjons- og oksidasjonsegenskaper. På grunn av ozons svært korte halveringstid må Ozon genereres på stedet, og alt ubrukt Ozon fra prosessen går tilbake til oksygen på kort tid.

 

Ozons unike egenskaper gjør det til valgfri desinfeksjonsmiddel for fremtiden.

 

I 1785 gjennomførte den nederlandske kjemikeren Martinus van Marum eksperimenter som involverte elektrisk gnist over vann da han la merke til en uvanlig lukt, som han tilskrev de elektriske reaksjonene, uten å innse at han faktisk hadde skapt ozon.

 

Et halvt århundre senere la Christian Friedrich Schönbein merke til den samme skarpe lukten og kjente den igjen som lukten fra et lynnedslag. I 1839 lyktes han å isolere det gassformige kjemikalie og kalte det "Ozon", fra det greske ordet ozein (ὄζειν) som betyr "å lukte". Av denne grunn er Schönbein generelt kreditert for oppdagelsen av Ozon. Formelen for ozon, O3, ble ikke bestemt før i 1865 av Jacques-Louis Soret og bekreftet av Schönbein i 1867.

Historien

HVA ER OZON

Ozon (såkalt trioxygen) er en blå gass, med en tetthet større enn luft, noe som gjør det til et ideelt desinfeksjonsmiddel for både luft og vann. Det dreper enkelt- og flercellede organismer med lav cellespesialisering, dvs. bakterier, virus (inkludert COVID-19) eller sopp.

O er det kjemiske symbolet for et oksygenatom.

O2 er det kjemiske symbolet for et oksygenmolekyl, dvs. to oksygenatomer som er godt bundet sammen. Dette er gassen som vi mennesker og dyr puster inn. Luften vi puster inn består av ca 20% oksygen og ca 79% nitrogen, resten er karbondioksid og flere inerte gasser som argon og neon.

O3 er Ozon, dvs. gassformig oksygen med et ekstra oksygenatom løst bundet til oksygenmolekylet. Ozon er en sterk oksiderende forbindelse som raskt oksyderer organiske materialer, jern, mangan og andre stoffer når det tilsettes drikkevann. I tillegg er det et ekstremt effektivt desinfeksjonsmiddel mot bakterier og virus.

 

Ozon er en lys blåaktig gass med en markant skarp lukt selv i svært lave konsentrasjoner.

 

Ozon er veldig ustabil og har derfor kort levetid. Gassen brytes ned i løpet av 30-40 minutter og danner oksygen, dvs. den helt sikre gassen vi selv puster inn.

 

Mengden Ozon som normalt tilsettes drikkevann i behandlingsfasen er svært liten, 0,5-5 g per 1 000 liter. I tillegg til de ekstremt gode desinfeksjonsegenskapene forbedrer Ozon også lukten og smaken av drikkevann og har en blekende effekt på misfarget vann. Klor i forskjellige former der det tilsettes drikkevann som desinfiseringsmiddel, kan i visse tilfeller svekke smak og lukt og i isolerte tilfeller gi kreftfremkallende biprodukter: Disse aspektene kan unngås helt ved å bruke Ozon .

Ozon dreper bakterier omtrent 3 200 ganger raskere enn klor.

 

Ozon produseres ved elektrisk utladning f.eks. når det er tordenvær med lyn eller gjennom gnistdannelse f.eks. innen elektrisk sveising. Sterk UV-stråling produserer også ozon.

 

Bruken av Ozon i Europa og USA er mye bredere enn i Norden. Dette er fordi vi har bedre tilgang på godt drikkevann og har derfor ikke behovet for Ozon til desinfisering av drikkevannet.

Ozon Graf Desintrygg.gif

Tenk på ozonlaget som omgir jorden vår, og som det ofte snakkes om som et beskyttende UV-filter mot de sterke solstrålene. Uten dette ville miljøet vi lever i ødelegges!

Hva er Ozon

HVORFOR OZON

Utbruddet av Covid-19 over hele verden har økt folks bevissthet om overføring av luftveissykdommer i innemiljø. Det viser seg at Covid-19 kunne overleve på luftveisdråper i opptil flere dager, og folk som puster luft som inneholder disse dråpene vil det være høy risiko for å få sykdommen. Derfor er det behov for en pålitelig og effektiv luftdesinfiseringsmetode for å dekontaminere områder.

Den vanligste luftdesinfiseringsmetoden er å bruke ultrafiolett (UV) stråling. UV-stråling (UV-C) dreper bakterier og virus ved å skade DNA / RNA av cellene i mikroorganismer. Imidlertid kunne UV-stråling bare desinfisere luft nær lampene da UV-lys har begrenset gjennomtrengningskapasitet. I tilfelle Covid-19 forurenset rom, UV-desinfeksjon alene er ikke tilstrekkelig å gi virusfritt miljø.

En annen kjent luftrensemetode er å benytte høy effektivitets Partikulær luft (HEPA) filter. HEPA-filter kan fange opp partikkelstørrelser ned til 0,3 mikron, og slik kan bakterier med størrelse større enn 0,3 mikron være fanget i filteret. Selv om HEPA-filtre er effektive for å redusere luftbårne bakterier i luft, er det ikke effektivt å fjerne virus, som er nanometer (10-9 m) i størrelse. Dessuten må luft passere gjennom filteret for at det skal være rengjort. Derfor kan HEPA-filtre bare rense luften som er innen kort avstand av HEPA-enheten. Disse ulempene gjør at HEPA-filtre blir en utilfredsstillende kandidat for desinfisering av Covid-19 forurensede områder.

Kjemiske desinfeksjonsmidler kan også brukes til desinfisering av luft, vanligvis med midler til å fordampe eller spraye. Imidlertid er disse kjemiske desinfeksjonsmidlene vanligvis vanskelig å nedbryte, og etterlater giftige kjemiske rester som er farlig for mennesker og dyrs helse.

Ozon er en velkjent kraftig oksidasjons middel som kan drepe mikroorganismer effektivt. Ozonapplikasjoner i vann- og avløpsbehandlinger er godt dokumentert, og det er mye brukt av de fleste moderne byer. For eksempel undersøkte de bakteriedrepende effektene av høye ozonkonsentrasjoner på E. coli og S. aureus og konkluderte med at mer over 99,99% dødsrate ble oppnådd for begge artene etter Ozonering.

I tillegg til den sterke oksiderende kraften til Ozon, har også ozonets egenskaper hjelpe det til å være et ideelt luftdesinfeksjonsmiddel. I motsetning til UV-stråling og HEPA filter, er Ozon en gass som kan trenge inn i alle hjørner av rommet, og dermed den kunne desinfisere hele rommet effektivt. Ettersom Ozon er ustabil, er det lett omdannet tilbake til oksygen, og etterlater ingen skadelig rest-Ozon etter desinfisering av rommet.

Hvorfor Ozon

VÅR METODE

Vi utfører oppdrag på lokasjon og bruker egenutviklede maskiner som vi produserer her i Norge med bruk av det siste innen styring og sikkerhetstiltak. Med en kapasitet langt over standarden kan vi desinfisere lokaler i alle størrelser. Så om ditt behov er desinfisering for virus, bakterier, muggsopp eller luktfjerning har vi løsningen for dette.

Testing
 

For å teste for effektiviteten av Ozon for å redusere luftbårne bakterier, brukte vi konferanserom med areal på ca 12m2. Høyt nivå av Ozon er nødvendig for å drepe virus, bakterier og sporer, desinfeksjonen prosessen ble utført og mennesker, dyr og planter ble evakuert. Med så lite rom valgte vi en mini Ozongenerator med kapasitet på 2g/time. Kapasiteten til den valgte Ozongeneratoren har evne til å opprettholde høy Ozonkonsentrasjon (0,5 - 5 ppm) inne. Sirkulasjonsvifte ble plassert i rommet for å sikre god Ozonfordeling. Etter å ha lukket alle vinduer og dører, ble Ozongeneratoren slått på med ekstern enhet.

Konsentrasjon av Ozon ble overvåket ved hjelp av en digital Ozonsensor (Ecosensor). Annerledes nivåer av ozon (0,5, 2,5 og 5 ppm) ble testet for å bestemme den optimale verdi for å drepe så mye mikroorganismer som mulig.

Etter å ha slått av ozongenerator, begynte Ozonnivået å synke etter hvert som det gikk selvnedbrytning til oksygen. Av sikkerhetsgrunner skal ingen personer komme inn i rommet før nivået av rest ozon er under 0,02 ppm. Generelt synker ozonkonsentrasjonen til under 0,02 ppm i løpet av en time etter Ozonering, derfor bør folk vente i det minste en time etter at vi har utført en desinfisering. Tidspunkt gis personlig ved avsluttet oppdrag.

Eksperimentelle data viser at Ozon er effektivt for å redusere luftbårne bakterier av ledige rom. Over 99% av luftbårne bakterier kan drepes etter Ozonering. Siden virus generelt er mer utsatt for Ozon enn bakterier, kan vi anta at alle virus blir drept hvis stor andel luftbårne bakterier blir fjernet.

Ozon er en gass som har god gjennomtrengningskapasitet og kraftig oksiderende kraft, og dermed er desinfeksjonseffektiviteten bedre enn UV-stråling og HEPA-filter. Ettersom Ozon desinfeksjon utføres bare i ledige rom og alt gjenværende Ozon vil spaltes etter behandlingen, Ozontoksisitet for mennesket er derfor ikke en bekymring.

Gitt fordelene med sterk oksiderende kraft, god gjennomtrengningskapasitet og ingen skadelige rester igjen etter behandling, anbefales Ozon til desinfisering av Covid-19 forurensede miljøer.

Vår metode
bottom of page