Vi utvikler systemer og maskiner for desinfisering som skaper trygghet og øker livskvaliteten for store og små, unge og eldre.

Hvorfor

Økt trussel fra bakterier og virus sammen med økning i allergier gjør at vi vasker og desinfiserer mer enn før. Dette krever ekstra ressurser og tar fokuset bort fra de viktige tingene i livet. For ikke å snakke om helsen til de som blir utsatt for kjemikaler under påføring, eller rester som blir liggende og sive ut i luften vi puster.

 

Kjemikalier matter og sliter også ut flatene på interiøret og ødelegger tekstiler.

Det har i tillegg vært en voldsom økning av skadedyr som Skjeggkre, Husstøvmidd og kakerlakker. Som også bidrar til lavere livskvalitet og uro for mange av oss.

Hvorfor vi har valgt å spesialisere oss på Ozongass

Bortsett fra klor. Er Ozongass den mest utbredte løsningen for desinfisering verden over. Ozon er 3 000 ganger mer effektivt en klor, men krever dyr teknologi og gode sikkerhetsløsninger. Ozongassen fyller hele rommet og kommer til på alle steder, det desinfiserer alle flater inkludert tekstiler og mat uten å skade eller matte overflaten.

 

Ozon går tilbake til oksygen når prosessen er ferdig og gjenlegger igjen kjemiske rester. Derfor brukes Ozon til desinfisering av kjøtt, grønnsaker og en rekke andre matvarer verden over. Ozon skader heller ikke overflaten slik gjentatt vask med kjemiske midler gjør.

Før Desintrygg, var Ozongass mest utbredt på renseanlegg for drikkevann i Norge.

Vår løsning

Ved å kombinere siste og beste teknologien fra flere industrier har Desintrygg klart å utvikle maskiner med en kapasitet som før var forbeholdt sykehus, romfart og militæret. Systemet har intelligent og sikker styring med sensor-feedback. Sammen med verdens kraftigste Ozongeneratorer og markedets kraftigste kjølesystem. Dette sikrer at man hver natt når de verdiene som forskningsmiljøet og offentlige etater anbefaler for desinfisering
av bl.a. SARS-Cov-2.

Vi er

Et team med Norske ingeniører og utviklere som vil gjøre den siste og beste desinfiseringsteknologien tilgjengelig for alle.

 

KONTAKT OSS

Telefon: 22 46 03 00

Email: kontakt@desintrygg.no

Desintrygg AS

Tvetenveien 164,

0671 OSLO

Takk for henvendelsen.
Vi kontakter deg vanligvis samme dag.

OFTE STILTE SPØRSMÅL

1. Dreper Ozon Covid-19?

Forskning og anbefalinger sier at 2.5 ppm (parts pr. million) i 20-30 minutter dreper Covid-19. Desintrygg sine maskiner er programmert til 2-3X denne verdien. Dette for å sikre at alle flater blir dekket uansett utførelse på rommet og mengde trekk eller åpne luftingsventiler.
 

2. Vask V.S Ozon

Ozon har kraftige oksiderende egenskaper som dreper de fleste patogener i luften og kommer til på absolutt alle flater. En vanlig vask vil normalt ikke kunne rekke over aller kriker og kroker og kan dermed anses som en falsk trygghet når det kommer til potensiell smitte. Vask og desinfisering er 2 forskjellige ting, og vi anbefaler vanlig godt renhold med miljøvennlige produkter.

3. Dreper Ozon planter?

Konsentrasjonen av Ozon er høy i korte perioder. Og maskinene til Desintrygg har at aktivt luftrensesystem som gjør bryter Ozonen ned raskere. Dette sørger for at planter som holder mye vann i bladene klarer seg i rom som blir daglig desinfisert.

Ved tjenesten Desintrygg+ tas planter ut av lokalet grunnet ekstreme konsentrasjoner for å fjerne lukt og fukt. Med opptil 100 ppm. over lengre periode kan det gi skade på planter.

4. Skader Ozon matvarer?

Ozon kan spises og er ikke farlig. All mat kan derfor stå fremme og trygt spises etter desinfisering.

5. Skader Ozon interiør og inventar?

Ozon skader ingen flater. Den brukes derfor til desinfisering av bl.a. kjøtt og grønnsaker.

6. Påvirker Ozon elektronikk?

Ozon påvirker ikke elektronikk. Ozon brukes bl.a. av NASA til desinfisering av romfartøy.

 

7. Er Ozon skadelig?

Med en lengre eksponering av høy konsentrasjon med Ozon kan sår i luftveiene oppstå. Men det er ikke registrert senskader av Ozon. Er det en usunn mengde Ozon i rommet merker man det umiddelbart. For at sår i luftveiene skal oppstå må man trosse instinktet om å forlate rommet og oppholde seg der i flere minutter.

Desintrygg sine maskiner har system for å øke nedbrytningstiden fra O3 til O2. Slik at inneklima alltid er trygt og godt.

Ved tjenesten Desintrygg+ blir lokalet godt ventilert og verdier måles før det gis adgang til lokalet.

8. Hva lukter Ozon?

Lukten av Ozon har mange assosiasjoner. Dette er fordi Ozon er et biprodukt av bl.a. kopiering med kopimaskiner, sveising og lynnedslag. Det er en metallisk og ren lukt som for mange minner som svømmehall da Ozon er svært utbredt til rensing av vann.

9. Hvor lenge er det til vi kan være i rommet etter det er desinfisert?

Desintrygg gir beskjed personlig om når rommet kan brukes igjen. Ca 1-2 timer avhengig av størrelsen på lokalet.

Med for eksempel mulighet for gjennomtrekk og balansert ventilasjon vil utlufting vil dette ta kortere tid.

10. Hvor brukes Ozon i dag?

De antipatogene effektene av ozon har blitt underbygget i flere tiår. Den drepende virkning på bakterier, virus, sopp og i mange arter av protozoer, tjener som grunnlag for den økende bruken til å desinfisere kommunale vannforsyninger i Norge over hele verden.

Mest vanlige bruksområder i dag er på sykehus, romfart og militæret.

Har du spørsmål utover dette svarer vi med glede på chat, mail og telefon.