Japanske forskere mener Ozon er effektiv til å nøytralisere coronavirus

REUTERS | Rocky Swift | Onsdag 26. august 2020


TOKYO (Reuters) - Japanske forskere sa onsdag at lave konsentrasjoner av ozon kan nøytralisere coronaviruspartikler, og mulig gi en måte for sykehus å desinfisere undersøkelsesrom og ventearealer.


REUTERS/PHIL NOBLE


Forskere ved Fujita helseuniversitet fortalte på en nyhetskonferanse at de hadde bevist at ozongass i konsentrasjoner på 0,05 til 0,1 deler per million (ppm), nivåer som anses som ufarlige for mennesker, kan drepe viruset. Eksperimentet brukte en ozongenerator i et forseglet kammer med en prøve av coronavirus. Virusets styrke falt med mer enn 90% når den ble utsatt for lav eksponering av ozon i 10 timer.


"Overføring av det nye coronaviruset kan reduseres ved kontinuerlig ozonbehandling med lav konsentrasjon, selv i miljøer der mennesker er til stede, ved å bruke denne typen system," sa hovedforsker Takayuki Murata.


"Vi syntes det var spesielt effektivt under høye fuktighetsforhold."

Ozon, en type oksygenmolekyl, er kjent for å inaktivere mange patogener, og tidligere eksperimenter har vist at høye konsentrasjoner, mellom 1-6 ppm, var effektive mot coronavirus, men potensielt giftige for mennesker.

En fersk undersøkelse ved Georgia Institute of Technology viste at Ozon kan være effektiv til å desinfisere drakter, vernebriller og annet medisinsk verneutstyr.

Fujita Medical University Hospital, i Aichi prefektur sentrum i Japan, har installert Ozongeneratorer for å redusere infeksjoner i venteområder og pasientrom.


Universitetet har også utført en klinisk studie av Fujifilm Holdings Corps Avigan-legemiddel (4901.T) på COVID-19 pasienter.


Du kan lese den originale artikkelen her:


(Rapportering av Rocky Swift; Redigering av Robert Birsel)

146 visninger

Siste innlegg

Se alle
  • Facebook
Desintrygg_LOGO_MSLAG_SVART_RGB.png

©2020 by Desintrygg AS

Org. nr. 925 321 141

OZON

Stammer fra det greske ordet ozein som betyr å lukte. Ozon er en blåaktig vannløselig gass med en distinkt lukt og en lang historie i terapeutisk bruk. På hebraisk betyr ordet "Guds pust".

"Ozon er blant de mest effektive desinfeksjonsmidlene for alle typer mikroorganismer"

"Automatisk desinfeksjonsmetode som Ozon øker sikkerhet, reduserer arbeidsbelastning og eksponering av kjemikalier for personalet."